Profil

Mgr. Kateřina Michálková
Fyzioterapie
Please specify image url

V roce 2016 jsem ukončila magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze obor Fyzioterapie.

Během bakalářského studia jsem absolvovala několik praxí v pražských nemocnicích, v revmatologickém ústavu na Albertově aj. V roce 2013 jsem pracovala v soukromém rehabilitačním centru Milovicích pod vedením PhDr. Jitky Čemusové, Ph.D., od 7.2013 – 6.2014 v institutu preventivní rehabilitace Iprea s.r.o. v Praze a od 11. 2013 pracuji jako Fyzioterapeut ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze.

 1. Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (Doklad o vykonané zkoušce, dne 14. 9. 2011).
 2. Medical Taping Concept (Osvědčení za absolvování odborného kurzu MTC dne 23. 4. 2012, znalost kinesiotapingu a lymfatického tapingu).
 3. Nordic Walking (1. Stupeň kurzu severské chůze) (Absolvování odborného kurzu dne 26. 5. 2012).
 4. Dornova metoda a Breussova masáž (Certifikát za absolvování odborného kurzu dne 4. 11. 2012).
 5. Fyzioterapeutický vzdělávací program, letní Fyziokemp (Absolvování odborných seminářů ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2013, taiji – Pavel Codl, TrP v očních svalech a mobilizace očních bulvů – Bitnar, Kolář, fyzioterapie zvířat – Marie Plachá, Hipporehabilitace a další).
 6. Manuální lymfodrenáž (Absolvování odborného certifikovaného kurzu v termínu 5. 2014 – 7. 2014, v Praze u Mgr. Heleny Touškové)
 7. Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L.Mojžíšové (Absolvování odborného certifikovaného kurzu ve dnech 21.9.2015-14.2.2016)
 • Techniky měkkých tkání
 • Myofasciální techniky
 • Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové
 • Mobilizace končetin a páteře dle Rychlíkové, dle Lewita
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
 • Reflexní masáž
 • Manuální lymfodrenáž
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Kinesiotaping
 • Metoda dle L.Mojžíšové